Curs CES

Curs CES

CURS CES sponsorizat de AITCA - Hai sa fim prieteni!

Cursul de adaptare a curricumului pentru copiii cu CES este o necesitate. Cadrele didactice sunt depasite de numarul de documente si examene la care trebuie sa participe voluntar. Nevoile copiilor cresc la fel si particularitatile lor de intelegere si concentrare sunt in schimbare continua. Cum adaptam lectia si planificarea atunci cand in clasa sunt elevi cu nivel diferentiat, cu elevi cu intarziere in dezvoltare si limbaj? Cine incurajeaza si cine monitorizeaza? 

La nivelul județului Constanța există peste 1.000 de elevi diagnosticați cu diferite dizabilităţi, care beneficiază conform certificatului de orientare şcolară şi profesională emis de către C.J.R.A.E. Constanța, de curriculum adaptat la nivelul propriei dezvoltări, adecvat din punct de vedere al potenţialului individual.

În unitățile școlare integratoare, cadrele didactice se confruntă cu:

- lipsa informării privind aspecte legislative legate de învățământul special

- lipsa formării abilităţilor necesare punerii în practică a curriculei adaptate.

- necunoașterea specificului dezvoltării acestor elevi, în vederea individualizării procesului de predare-învăţare-evaluare

- suprasolicitarea şi dificultatea gestionării eficiente a timpului orelor de curs în favoarea elevului cu C.E.S.

- necesitatea formării atitudinilor pozitive faţă de nevoile speciale ale elevului cu C.E.S. în rândul colegilor, care deseori îl tolerează pe acesta

Ca soluţie parţială venită în întâmpinarea nevoilor antemenţionate, cursul avizat Casa Corpului Didactic Constanţa “Curriculum adaptat şi C.E.S.” a fost proiectat în scopul informării cadrelor didactice privind specificul dezvoltării copiilor cu abilităţi diferite în educaţia integrată şi formarea acestora prin activităţi practice şi studii de caz.

Formatorul C.C.D. Marina Balaban este practician în domeniu, profesor itinerant şi de sprijin, Coordonator al departamentului C.J.R.A.E. Servicii Educaţionale de Sprijin, psihopedagog și psiholog, membru în cadrul Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională, membru cu drept de liberă practică în cadrulColegiului Psihologilor din România.

Cursul a avut succes iar 21 de profesori de la Colegiul National Pedagogic Constantin Bratescu au fost formati in acest sens. impresiile au fost foarte bune si avem speranta ca pe viitor planificarile si metodele didactice vor fi adaptate nevoilor tuturor elevilor.